Życzenia świąteczne

W załączeniu przesyłam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne od Przewodniczącego,
członków Zarządu Regionu Piotrkowskiego
NSZZ  „Solidarność” i pracowników Biura ZR.