SZKOLENIA – KADENCJA 2023-2028

  • PROPONOWANE SZKOLENIA DO ZREALIZOWANIA 2024 ROKU
styczeńPATOLOGIE PRACY (STRES, MOBBING, WYPALENIE)
lutyPROFESJONALIZM ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
lutySZKOLENIE OGÓLNOZWIĄZKOWE – ONLINE (1 DZIEŃ)
marzecWIZERUNEK DZIAŁACZA
kwiecieńSZKOLENIE OGÓLNOZWIĄZKOWE – ONLINE (1 DZIEŃ)
kwiecieńNEGOCJACJE
majSZKOLENIE OGÓLNOZWIĄZKOWE – ONLINE (1 DZIEŃ)
czerwiecKOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH
czerwiecPATOLOGIE PRACY (STRES, MOBBING, WYPALENIE)
sierpieńCYFRYZACJA RYNKU PRACY
wrzesieńNEGOCJACJE
wrzesieńSZKOLENIE OGÓLNOZWIĄZKOWE – ONLINE (1 DZIEŃ)
październikWIZERUNEK DZIAŁACZA
październikSZKOLENIE OGÓLNOZWIĄZKOWE – ONLINE (1 DZIEŃ)
październikZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
listopadSZKOLENIE OGÓLNOZWIĄZKOWE – ONLINE (1 DZIEŃ)
 listopadPROFESJONALIZM ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
listopadKOMUNIKACJA W NEGOCJACJACH
listopadJAK PISAĆ, ŻEBY INNI CHCIELI CZYTAĆ
grudzieńSZKOLENIE OGÓLNOZWIĄZKOWE – ONLINE (1 DZIEŃ)
Dokładne terminy szkoleń, będą podawane w odrębnych ogłoszeniach.

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ W ODDZIAŁACH – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 7-8 MARZEC 2024 ROK

W nowym składzie Dział Szkoleń Zarządu Regionu Piotrkowskiego rozpoczął cykl szkoleń dla nowych Komisji Zakładowych po czterech latach przerwy jaki zgotował nam COVID 19. Przy ciężkiej pracy jaką włożyły nasze Panie pomożemy wdrożyć się w działanie członkom naszej Organiz,acji którzy podjęli się działania w swoich organizacjach,szkolenie prowadził trener z KK  Jan Plata – Przechlewski

Nadzór nad projektem

Kierownik Małgorzata Fogiel

 

SZKOLENIE SIP w ŁODZI.

 

 

 

20 września 2023 r. społeczni inspektorzy pracy  z organizacji związkowych naszego Regionu, uczestniczyli w I etapie podstawowego szkolenia dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy w ramach projektu Społeczni profesjonaliści Łódzka Manufaktura Społecznych Inspektorów Pracy.

Szkolenie zorganizował i  przeprowadził  w swojej siedzibie Okręgowy Inspektorat Pracy  w Łodzi.

Inspektorzy  OIP w przystępny sposób zapoznali uczestników m.in.  z regulacjami prawnymi z zakresu prawa pracy – organizacja i funkcjonowanie SIP, zagadnieniami z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

Uczestnicy szkolenia  zadeklarowali udział w II części  w szkolenia, które odbędzie się jeszcze w tym roku.

 

 

Grażyna Adamczyk – Kierownik Działu Szkoleń ZRP

 

SZKOLENIA w kadencji 2014 – 2018

szkolenie

„ ROZWÓJ  ZWIĄZKU „

 

        Po szkoleniu tematycznym „Rozwój Związku” dla członków Zarządu i pracowników Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”, szkolenie takie przeprowadzone zostanie dla komisji zakładowych / międzyzakładowych Regionu Piotrkowskiego.   I tak :

 

31 stycznia – 01 lutego 2017 r. dla komisji z Piotrkowa Trybunalskiego,

02 – 03 lutego 2017 r. dla komisji z Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna,

08 – 09 lutego 2017 r. dla komisji z Bełchatowa.

 

    Szkolenia poprowadzi Kierownik Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Janusz Zabiega.

 

 

Szkolenia zorganizowane w 2016 roku

„Kształtowanie wizerunku działacza związkowego”

4-6 października 2016 r.

      Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji związkowych naszego Regionu, powróciliśmy po czteroletniej przerwie, z warsztatami „Kształtowanie wizerunku działacza związkowego”.

W warsztatach uczestniczyło 19 przedstawicieli komisji z 14 organizacji związkowych z oddziałów ZRP w Bełchatowie, Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim.

W trakcie bardzo intensywnych zajęć, które trwały od 9:00 do 18:00 z godzinną przerwą obiadową, każdy z uczestników miał możliwość w sposób praktyczny przećwiczyć wystąpienia przed kamerą, które poprzedzone były ćwiczeniami  m.in. z emisji głosu, regulacji oddechu podczas wystąpień, kiedy stosować pauzy, przerywniki, w jakim tempie mówić.

Wiele uwagi poświęcono też komunikacji niewerbalnej, czyli m.in. mowie ciała, czym jest i co może o nas powiedzieć, jak ważna jest odpowiednia postawa, mimika, wzrok czy gestykulacja a także ubiór czy makijaż.

Każde z wystąpień, które dla większości były pierwszym zetknięciem się z kamerą, zostało omówione przez uczestników i trenerkę z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Agnieszkę Kuraś-Steczyńską.

 

Z uczestnikami spotkał się dwukrotnie przewodniczący Zarządu Regionu Zbigniew Bogusławski wręczając im ostatniego dnia dyplomy.

GA

 

Komunikacja w negocjacjach, Spała FWP „Savoy”

6-8 września 2016 r.

rde

 

                                                             

                                                                 Zacznijmy jeszcze raz, ale tym razem każda ze stron powinna pamiętać,

                                                                 że uprzejmość nie jest oznaką słabości a własną szczerość zawsze należy udowodnić.

                                                                Nigdy nie podejmujmy negocjacji ze strachu.

                                                               I nigdy nie bójmy się podejmować negocjacji.

John F. Kennedy

 

Nie da się przeprowadzić negocjacji bez komunikacji dlatego wrześniowe warsztaty „Komunikacja w negocjacjach” z założenia były kontynuacją czerwcowego szkolenia, negocjacyjnego dla tej samej grupy członków komisji z naszego Regionu.

Tym razem symulacja prowadzonych  negocjacji została nagrana a później po odtworzeniu dokładnie omówiona z uczestnikami warsztatów przez trenera Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Agnieszkę Kuraś – Steczyńską.

Przygotowując się do negocjacji uczestnicy dokładnie zapoznawali się z poszczególnymi fazami negocjacji jak i ich technikami czy inaczej mówiąc taktykami, czyli: po pierwsze z techniką aktywnego słuchania, po drugie jak mówić, żeby zostać zrozumianym, po trzecie mówienia o sobie, a nie o innych i jak się komunikować, aby osiągnąć cel.

Warsztaty tradycyjnie zakończyły się wręczeniem dyplomów przez przewodniczącego ZRP Zbigniewa Bogusławskiego.

 

Grażyna Adamczyk

Kierownik Działu Szkoleń

i  Rozwoju ZRP

 

 

 

W dniach 21-23 czerwca 2016 r. w Spale odbyło się szkolenie związkowe z tematyką „Negocjacje” w którym uczestniczyli członkowie statutowych władz organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” Regonu Piotrkowskiego. Szkolenie prowadził Kolega Jan Plata-Przechlewski z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

 

     

       Szkolenia zorganizowane

        w 2015 roku

  • Czas pracy-szkolenie SIP

W kwietniu br. w siedzibie Oddziału ZR w Bełchatowie Kierownik Oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim Pan Andrzej Cegła w bardzo przystępnej formie zapoznał naszych związkowców z 11 bełchatowskich organizacji związkowych z trudną problematyka, jaką jest czas pracy. W trakcie spotkania Pan Andrzej Cegła odpowiadał na pytania uczestników dot. m.in. łamania praw pracowniczych i związkowych. Szkolenie Dział zorganizował na zapotrzebowanie Oddziału ZR w Bełchatowie.

 

Negocjacje” (I)rde

Komunikacja w negocjacjach”(II)fsd

W czerwcu i wrześniu br. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale członkowie komisji 16 organizacji związkowych z Oddziałów w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim mieli możliwość uzyskania wiedzy i dodatkowych umiejętności uczestnicząc w warsztatach. Warunkiem udziału w szkoleniu nt. komunikacji w negocjacjach było ukończenie warsztatów poświęconych negocjacjom.

Czerwcowe warsztaty negocjacyjne ( I) prowadził Jan Plata – Przechlewski a we wrześniu

 dd

Warsztaty poświęcone „Komunikacji w negocjacjach”(II) poprowadziła Agnieszka Kuraś-Steczyńska – trenerzy z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’.

20150909_144434

W drugim dniu warsztatów „Komunikacja w negocjacjach” uczestnicy mieli też możliwość konsultowania różnych trudnych problemów z jakimi spotykają się w codziennej pracy związkowca z Dariuszem Sujką z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu, który jest też przewodniczącym Oddziału ZR w Bełchatowie i przewodniczącym Komisji Zakładowej w Sempertrans Bełchatów sp. z o.o.DSC_9668

Tradycyjnie na rozpoczęcie i zakończenie obu warsztatów z uczestnikami spotkał się Przewodniczący Zarządu Regionu Zbigniew Bogusławski.

Ponadto:

W styczniu – marcu br. na tygodniowych warsztatach zorganizowanych przez Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” przygotowywali się do pracy nasi przedstawiciele zasiadających w powiatowych radach rynku pracy.

 

Grażyna Adamczyk – Kierownik Działu Szkoleń ZRP