SZKOLENIA w kadencji 2014 – 2018

szkolenie

„ ROZWÓJ  ZWIĄZKU „

 

        Po szkoleniu tematycznym „Rozwój Związku” dla członków Zarządu i pracowników Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”, szkolenie takie przeprowadzone zostanie dla komisji zakładowych / międzyzakładowych Regionu Piotrkowskiego.   I tak :

 

31 stycznia – 01 lutego 2017 r. dla komisji z Piotrkowa Trybunalskiego,

02 – 03 lutego 2017 r. dla komisji z Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna,

08 – 09 lutego 2017 r. dla komisji z Bełchatowa.

 

    Szkolenia poprowadzi Kierownik Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Janusz Zabiega.

 

Szkolenia zorganizowane w 2016 roku

„Kształtowanie wizerunku działacza związkowego”

4-6 października 2016 r.

      Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji związkowych naszego Regionu, powróciliśmy po czteroletniej przerwie, z warsztatami „Kształtowanie wizerunku działacza związkowego”.

W warsztatach uczestniczyło 19 przedstawicieli komisji z 14 organizacji związkowych z oddziałów ZRP w Bełchatowie, Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim.

W trakcie bardzo intensywnych zajęć, które trwały od 9:00 do 18:00 z godzinną przerwą obiadową, każdy z uczestników miał możliwość w sposób praktyczny przećwiczyć wystąpienia przed kamerą, które poprzedzone były ćwiczeniami  m.in. z emisji głosu, regulacji oddechu podczas wystąpień, kiedy stosować pauzy, przerywniki, w jakim tempie mówić.

Wiele uwagi poświęcono też komunikacji niewerbalnej, czyli m.in. mowie ciała, czym jest i co może o nas powiedzieć, jak ważna jest odpowiednia postawa, mimika, wzrok czy gestykulacja a także ubiór czy makijaż.

Każde z wystąpień, które dla większości były pierwszym zetknięciem się z kamerą, zostało omówione przez uczestników i trenerkę z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Agnieszkę Kuraś-Steczyńską.

 

 

Z uczestnikami spotkał się dwukrotnie przewodniczący Zarządu Regionu Zbigniew Bogusławski wręczając im ostatniego dnia dyplomy.

GA

 

Komunikacja w negocjacjach, Spała FWP „Savoy”

6-8 września 2016 r.

rde

 

                                                             

                                                                 Zacznijmy jeszcze raz, ale tym razem każda ze stron powinna pamiętać,

                                                                 że uprzejmość nie jest oznaką słabości a własną szczerość zawsze należy udowodnić.

                                                                Nigdy nie podejmujmy negocjacji ze strachu.

                                                               I nigdy nie bójmy się podejmować negocjacji.

John F. Kennedy

 

Nie da się przeprowadzić negocjacji bez komunikacji dlatego wrześniowe warsztaty „Komunikacja w negocjacjach” z założenia były kontynuacją czerwcowego szkolenia, negocjacyjnego dla tej samej grupy członków komisji z naszego Regionu.

Tym razem symulacja prowadzonych  negocjacji została nagrana a później po odtworzeniu dokładnie omówiona z uczestnikami warsztatów przez trenera Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Agnieszkę Kuraś – Steczyńską.

Przygotowując się do negocjacji uczestnicy dokładnie zapoznawali się z poszczególnymi fazami negocjacji jak i ich technikami czy inaczej mówiąc taktykami, czyli: po pierwsze z techniką aktywnego słuchania, po drugie jak mówić, żeby zostać zrozumianym, po trzecie mówienia o sobie, a nie o innych i jak się komunikować, aby osiągnąć cel.

Warsztaty tradycyjnie zakończyły się wręczeniem dyplomów przez przewodniczącego ZRP Zbigniewa Bogusławskiego.

 

Grażyna Adamczyk

Kierownik Działu Szkoleń

i  Rozwoju ZRP

W dniach 21-23 czerwca 2016 r. w Spale odbyło się szkolenie związkowe z tematyką „Negocjacje” w którym uczestniczyli członkowie statutowych władz organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” Regonu Piotrkowskiego. Szkolenie prowadził Kolega Jan Plata-Przechlewski z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

     

       Szkolenia zorganizowane

        w 2015 roku

  • Czas pracy-szkolenie SIP

 

W kwietniu br. w siedzibie Oddziału ZR w Bełchatowie Kierownik Oddziału PIP w Piotrkowie Trybunalskim Pan Andrzej Cegła w bardzo przystępnej formie zapoznał naszych związkowców z 11 bełchatowskich organizacji związkowych z trudną problematyka, jaką jest czas pracy. W trakcie spotkania Pan Andrzej Cegła odpowiadał na pytania uczestników dot. m.in. łamania praw pracowniczych i związkowych. Szkolenie Dział zorganizował na zapotrzebowanie Oddziału ZR w Bełchatowie.

 

Negocjacje” (I)rde

Komunikacja w negocjacjach”(II)fsd

W czerwcu i wrześniu br. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale członkowie komisji 16 organizacji związkowych z Oddziałów w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim mieli możliwość uzyskania wiedzy i dodatkowych umiejętności uczestnicząc w warsztatach. Warunkiem udziału w szkoleniu nt. komunikacji w negocjacjach było ukończenie warsztatów poświęconych negocjacjom.

Czerwcowe warsztaty negocjacyjne ( I) prowadził Jan Plata – Przechlewski a we wrześniu

 dd

Warsztaty poświęcone „Komunikacji w negocjacjach”(II) poprowadziła Agnieszka Kuraś-Steczyńska – trenerzy z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’.

20150909_144434

W drugim dniu warsztatów „Komunikacja w negocjacjach” uczestnicy mieli też możliwość konsultowania różnych trudnych problemów z jakimi spotykają się w codziennej pracy związkowca z Dariuszem Sujką z-ca przewodniczącego Zarządu Regionu, który jest też przewodniczącym Oddziału ZR w Bełchatowie i przewodniczącym Komisji Zakładowej w Sempertrans Bełchatów sp. z o.o.DSC_9668

Tradycyjnie na rozpoczęcie i zakończenie obu warsztatów z uczestnikami spotkał się Przewodniczący Zarządu Regionu Zbigniew Bogusławski.

Ponadto:

W styczniu – marcu br. na tygodniowych warsztatach zorganizowanych przez Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” przygotowywali się do pracy nasi przedstawiciele zasiadających w powiatowych radach rynku pracy.

 

Grażyna Adamczyk – Kierownik Działu Szkoleń ZRP