WAŻNY KOMUNIKAT

Koleżanki, Koledzy

NSZZ Solidarność od wielu już lat wskazywała, że wprowadzanie w życie szalonych pomysłów unijnych związanych z tak zwanym Zielonym Ładem spowoduje upadek przemysłu, rolnictwa, handlu i zwolnienia tysięcy pracowników,

Dzisiaj widzimy już w Polsce zamykanie zakładów przemysłu motoryzacyjnego, z coraz większymi problemami muszą radzić sobie inne zakłady, obciążane tak zwanymi podatkami klimatycznymi.

  • W najbliższym czasie wejdą w życie obciążenia finansowe dotykające każdego z nasz tytułu posiadania samochodu spalinowego.
  • z tytułu braku nieemisyjnego źródła ogrzewania i wydatku energetycznego naszego mieszkania czy też domu,
  • z tytułu wzrosty cen paliwa, gazu, ogrzewania, energii elektrycznej,
  • miejmy też świadomość wzrostu cen podstawowych produktów żywnościowych przemysłowych ze względu na wyżej wymienione tak zwane koszty klimatyczne.

Ta świadomość zagrożeń dotarła do rolników, którzy w ostatnim okresie podjęli walkę z tak zwanym Zielonym Ładem, ale też ta świadomość zagrożeń musi dotrzeć również do nas pracowników konsumentów właścicieli i lokatorów, mieszkań, domów, posiadaczy samochodów, płatników podatków

Dlatego też Komisja Krajowa NSZZ Solidarność postanowiła udzielić wsparcia rolniczym protestom i czynnie włączyć się, wykazując wspólnotę interesu pracowników i rolników, w przeciwstawieniu się chorej, szalonej polityce oderwanych od rzeczywistości unijnych elit.

Tak jak protestujące organizacje rolnicze, tak i my pracownicy-żądamy od polskich władz działań w interesie Polski i polskich obywateli oraz przeciwstawienia się na forum międzynarodowym unijnej polityce klimatycznej, niszczącej polską i europejską gospodarkę.

W dniach 6 marca 2024 r., w Warszawie zaplanowany jest wspólny protest rolników i pracowników.

Zwracamy się do Was o solidarność i jak najliczniejszy udział w tym proteście.

Wzywamy już dzisiaj o organizowanie grup osób chcących wziąć udział w proteście i przekazywanie list uczestników do Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ Solidarność. Koszty przejazdu pokrywa Region.

Szczegółowe informacje związane z miejscem i godziną odbioru i przyjazdu uczestników podamy w osobnym komunikacie. Prosimy o zgłaszanie osób do wyjazdu z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia( potrzebne do ubezpieczenia ostatecznie do 4 marca godzina 1200 na email  piotrkow@solidarnosc.org.pl)

Liczymy na Wasz udział – Waszą aktywność.

Nie bądźcie obojętni na zagrożenie, Które dotkną każdego z nas, a także każdego członka rodziny.