4 grudnia „Barbórka”

Przyjmijcie wyrazy uznania i szacunku dla Waszej ciężkiej, odpowiedzialnej pracy. Bez niej niemożliwym byłoby zapewnienie Polsce rozwoju, suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym i bezpieczeństwa narodowego. Niechaj św. Barbara otacza opieką Was i Wasze Rodziny, obdarza pewnością jutra.

Dużo zostało już o górnikach powiedziane, nie zawsze to było słowa dobre same, jednak chcemy byście zawsze o tym pamiętali,o naszym wsparciu i szacunku nie zapominali!

ZR Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” pamięta o Was i Waszym trudzie „Szczęść Boże”