31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności

Pod koniec sierpnia 1980 roku doszło do podpisania porozumień między władzami PRL a komitetami strajkowymi, w wyniku których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Solidarność to największym w naszych dziejach ruch społeczny, który powstał na fali strajków w sierpniu 1980 r. W pierwszym okresie istnienia, który trwał do wprowadzenia stanu wojennego, liczyła prawie 10 mln członków. Solidarność od początku była czymś więcej niż tylko związkiem zawodowym.

Solidarność jest największym i najskuteczniejszym związkiem zawodowym w Polsce.